GENNAXU BENNALZU

  1. Prima Dì de Annu Nou.
  2. - Santu Asibi: Santu Asibi 3.

  3. Santu Asibi: Gonnanò.
  4. Santu Frantziscu: Castedhu.

5- Pasca de is Tres Urreis

- Contos de sos Tres Res: Turalva.

7- Santu Illanu: Ceraxus.

10- S’Aringratziamentu: Mòguru.

13- Sant’Antoi de su Fogu: Dèximu Mannu, Muristenis, Sant’Anna Arresi, Goni, Mandas, Nuràminis.

14- Sant'Efis: Tramatza 2.

- Sant’Antoi de su Fogu: Sèdilo, Pabillois, Sollèminis, Suedhi, Sant’Asibi, Bidheputzi.

15- Sant'Efis de Nuras: Pula, Castedhu.

16- Santu Giòrgiu: Lanusè.

17- Sant’Antoi de su Focu: Orotedhi, Orosei, Abasanta, Giaroi, Dèximu Mannu, Onne, Ìsili, Putu Majore, Turalva, Bultei, Su Burgu, Calthedu Sardu, Bono, Silanos, Sarule, Orune, Tonara, Iscroca, Istressili, Budune, Gartedhi, Mamujada, Gavoi, Lodè, Vitzi, Frùmini Majori, Nuràminis, Pabillois, Santu Asibi, Pauli Gerrei, Durgali, Bidhamatzraxa, Bidhesatu, Bidhesorris, Bidhexidru, Dèximu Putzu, Goni, Muristenis, Sollèminis, Sriugus Donigalla.

18- Sant’Antoni: Bortigale*.

19- Santu Pitanu: Is Pratzas.

20- Santu Pitanu: Muristenis, Arbus, Milis, Barùmini, Abas, Durgali, Partiolla, Sàdili, Sorradile, Bultzi, Bultei, Orthullè, Oniai, Sèneghe, Turri, Iscalebranu, Forru, Pompu, Ortueri, Bidhanoa Forru, Romana, Nuragus, Siris, Suedhi, Bidhamanna, Barrabi, Bidhesatu, Furtei, Sant’Anna Arresi.

21- Sant’Antoni de su Focu: Nùgoro, Baunei, Bolòtana, Bosa, Duarche.

- Santu Pitanu: Santu Asibi, Sriugus Donigalla, Ùssana, Serdiana, Armùngia, Muristenis, Usassa, Seui, Seulo, Iscalebranu.

22- Festa de sa Balentia: Tascusì.

- Santu Bissenti: Pauli Arbarei 2, Siris 2.

25- Santu Pàulu: Terranoa, Alientu.

31- Santu Pàulu: Castedhu.

- Santu Iuanne: Talana, Gùspini, S’Alighera, Sèdilo, Tuili, Putu Majore, Sàdili, Baressa, Bidonì, Soramanna, Meana, Ortueri, Làconi, Nuràminis, Seui, Figu, Nuragus.

FRIAXU FREALZU

  1. Sas Ànimas de su Purgadorzu: Sossu.
  2. Sa Candelora: Crabonaxa, Narcau, Serrenti, Cuartu, Maracalagonis, Serdiana.

- S’Arrosàriu: Sriugus Donigalla, Samassi, Samatzai, Silìcua, Sìnnia.

- Bistimentu de su Compoidori: Aristais.

6- Sant’Amada: Abbasanta.

6-Giòbia de su Carrasegare.

- Mamuthones, Iuanne Martis: Mamujada.

- Merdules: Otzana.

- Cranovali e Maria Caresima: Cuartu.

9- Norfiedhu: Igrèsias 3.

12 Si Pranghede Carrasegare.

13- Sant'Eulàlia: Castedhu.

14- Sa festa de is Fastiàrgius.

16- Santu Iubanne: Nùgoro.

17- Sant’Antoni: Isprollatu.

18- Santu Simoi: Tzèbara, Baràdili.

22- Santa Margalida: Lairru.

MARTZU MALTU

  1. Santu Simplichi: Terranoa.

  1. Santu Zosepe: Nùgoro.
  2. Santu Gragori Mannu: Sàrdara.

15- Santu Zosepe: Lairru.

18- Santu Srabadori: Castedhu, Lodè.

19- Santu Zosepe: Oniai, Lodè, Ortueri, Badhedòria, Aristais, Santu Eru*, Romana, Suedhi, Bono, Tàtari, Bidherriu, Maracalagonis, Giba.

21- Prima Dì de Beranu.

24- Santu Gabrieli: Sàgama.

28- Su Scravamentu.

29- Prucessioni de is Mistèrius, Sa Defensa, Gesus Mortu, Is Babballotis, Is Varonis: Igrèsias 7.

30- Pasca Manna, s’Atòbiu.

31- Lunissanti: Lairru, Calthedu Sardu 3, Tzelgu, Bultei, Òsile, Tàtari.

- Santa Suera: Gonnosfanàdiga.

- Santa Maria Crara: Pirri 3*.

- Santu Trabadori: Uras 3*.

ARBILI ARBILE

  1. S'Interru de Gesus: Igrèsias.

  1. Santa Crara: Sii.

  1. Santu Sidore : Orosei.

  1. Nosta Sennora de Tzelgu: Pirri.

6 -Santa Lughia: Orosei*, Sarule.

13- Sant’Antiogu: Gelisuli, Iscanu, Partiolla, Mòguru, Ulassa, Pramas, Iscanu, Tzèbara, Bidhesorris*, Gavoi 3*.

14- Santu Pantaleu: Partiolla 3.

21- Sant’Antiogu: Murera*.

- Santu Giòrgiu: Sindia*.

22- Mercau de sas Erbeches: Macumele.

23- Santu Giòrgiu: Pompu, Vitzi 2, Putu Majore, Cuartùciu, Segariu, Pèlfigas, Semèstene, Baressa, Pau, Milis, Onieri, Sii 3, Ruinas, Ovodha, Oniai, Osini, Bosa 2.

- Santu Antine: Siamajori, Bunnànnaru 9.

24- Nosta Sannora de Bonària: Castedhu, Cuartu.

25- Festa de su Monti: Assèmini 3.

27- Cursas de Cadhos: Marreri.

28- Sa Dì de sa Sardìnna: Festa de s’Indipendèntzia Sarda.

- Santu Cristolu: Montresta.

- Santa Mariedha: Terranoa.

29- Santu Giòrgiu: Donori.

30- Sant’Imbenia: Cùlliri 2.

MAJU MAJU

  1. Sant'Efis de Nuras: Castedhu 4, Pula, Cuartu 4, Sarrocu.

  1. Santu Frantziscu: Lùbula 8.
  2. Santa Ruche: Oniai, Gartedhi 3.

  1. Santu Balentinu: Sàdili.

- Santa Bitòria: Telti 4.

6- Sant’Antiogu: Sant’Antiogu.

8- Nosta Sennora: Soramanna, Tàtari, Boruta, Cuartu, Aritzo.

- Santu Bachis: Bolòtana.

9- Santu Tanielli: Furtei, Làconi.

- Nostra Sennora de su Rennu: Àldara.

10- Santu Sidori: Tuili, Frùmini de Cuartu, Gùspini.

11- Nosta Sennora de Munserrat: Tratalias*.

- Santu Srabadori: Serdiana 3*.

- Santu Sidore: Bolòtana, Bòtidha*, Sìnnia, Bidhesorris.

- Santu Cristolu: Pèlfigas*.

- Nosta Sennora de sa Nive: Altzachena.

- Santu Frenàssiu: Làconi, Setzu, Castedhu, Tuili, Turri, Gèsturi, Sedhori, Cuartu, Domunoas.

- Sant'Àrbara: Ulassa*.

- Santa Cadilina: Pitinuri.

12- Santu Micheli: Padru*.

  1. Santu Sidori: Barùmini, Senobrì, Serdiana, Serramanna, Sollèminis, Sìnnia, Uda.

  1. Santa Iusta: Caranniani, Uda.

  1. Santa Itòria: Baulau, Nuraxi Niedhu, Milis, Bonolva, Sèligas.

  1. S'Ispiridu Santu: Àllai.

- Sa Ìtria: Àghiu, Noragùgume.

- Santu Sidori: Seis, Assou, Mragaxori.

  1. Santa Luchia: Romana.

18- Sant’Efis de Nuras: Cabuderra 3.

- Santu Sidori: Sàgama*, Mandas.

  1. Santu Nicolau: Pauli Gerrei 2, Ortueri 3*.

20- Santa Luxìa: Serri*.

21-Sant'Aleni: Benetuti, Cuartu, Tula.

22- Santa Rita: Aristais, Cuartu, Nureci, Sàdili, Turri.

23- Santa Luchia : Bonolva.

- Santa Maria: Crabas 3.

24-Nostra Sennora de sa Prama: Bidumajore.

- Santa Maria: Nurri, Gianui, Armùngia, Tratalias.

  1. S'Ispìridu Santu: Domus de Maria 3, Gàiro, Orane.

- Santu Pìlimu e Mìlliu: Bosa, Murera.

- Santu Asile: Bidhanoa Istrisàili*.

  1. Santu Simoi: Iscroca 3.

  1. Santu Bertòriu: Samatzai.

  1. Nostra Sennora de Padente: Turalva.
  2. S'Infrorada: Arborea.
  3. Santa Maria Reina: Totubbella.
  4. Sa Nostra Sennora: Lairru.

- Santu Antoni: Macumele 13.

LÀMPADAS LÀMPADAS

  1. Sant'Àlbara: Òschiri*.

2- Mercau de sos Cadhos: Santu Lussurzu.

  1. Su Tosonzu: Fàrcana.

  1. Santa Bràbara: Seulo.
  2. Su Coru de Gesus: Sedhori, Aristais, Santu Lussurzu.

8- Sa Ìtria: Bidhanoa Monteleone 3, Arbus.

- Santu Tanielli: Lanusè.

9- Santa Felixida: Silius*.

10- Santu Nenaldu: Santu Lussurzu.

12- Santu Antoi de Santadi: Uras, Cuartu, Bosa, Gùspini 3, Santu Asibi 3.

  1. Sant’Antoi: Gèsturi, Iersu, Crabas, Sàdili, Aristais, Piaghe, Is Pratzas, Sèneghe, Furtei, Nurri, Baressa, Lairru, Frùmini Majori 3, Pramàdula, Cherèmule, Mores, Cargeghe, Bòtidha, Bonolva, Oniai, Siris, Òsile, Milis, Segariu, Ìtiri, Istressili, Lodè 3, Tonara, Terranoa, Macumele 3, Busachi, Simaghis, Tzedhiani, Arbus 3, Maracalagonis, Pramantellu, Sestu 3, Sriugus Donigalla 3.

  1. Santu Tatanu: Cherèmule.
  2. Santu Idu: Santu Idu 3, Xrexei.

  1. Santu Nicolau: Semèstene.

  1. Santu Asile: Bidhanoa Istrisàili*, Orthullè.

- Nostra Sennora de sos Màrtires: Onne 3.

  1. Santu Zuanne: Sèdilo 4.
  2. Prima Dì de s'Istadi.

23- Santu Zuanne: Bonolva 3, Luamadrò 3, Mandas, Pabillois, Martis 2, Tzaramonte 3, Mara 2, Terranoa 3, Boruta, Portuascusi, Santu Sparau, Setimu.

24- Santu Giuanni, Erbè in su Cadharzu: Milis.

- Santa Bràbara: Cabuderra*.

- Santu Anni: S’Alighera, Bonolva, Bosa 3, Cùlliri, Terranoa, Ortzai, Tàtari, Tramatza, Ussassa, Seis, Gèsturi, Castiadas, Sètimu, Ulassa, Onne, Iscalebranu, Àllai, Santu Anni Sruexu, Iduniu, Domunoas, Lodè, Thiniscole 3, Ollollai, Seui 2, Gavoi 4, Assèmini 2, Calasera, Armùngia 2, Pula.

  1. Mustra de is Tapissus: Mòguru 15.

  1. Santu Pàulu: Cardedu 2, Nùgoro, Orgòsolo 3.

  1. Santu Antoi: Sestu.

- Santu Zuanne: Sènneru*.

  1. Festa de sa Cariasa: Erbì.

AXROLAS TRÌULAS

  1. Nosta Sennora de is Aràssias: Dèximu Putzu 3, Sedhori, Irbono, Calasera,

  1. Santa Lisabeda: Sèneghe.

  1. Sant'Elias: Nuragus 3.
  2. - Santu Austinu: Maracalagonis.

  3. Santu Stèvini: Maracalagonis 3.

  1. Santu Antine: Pramàdula, Ollasta, Samugheo.

  1. Mustra de sas lepas: Macumele.
  2. Sas Tradissiones Populares: Cantos e Mustras: Silanos.

  1. Mustra de is Artisanus: Acidranu.

13-Nosta Sennora de su Cramu: Pramantellu*, Piaghe.

- Santu Cristou: Tonara*.

- Santa Bràbara: Silius, Bidhamanna Istrisàili*.

14- Santu Chìrigu e Giullita: Norghidhu, Cargeghe.

15- Mustra de sos Artizanos e de sos Turronarzos: Tonara.

16- Su Cramu: Sàdili, Teulada, Pramantellu, Elinu, Craminedhu, Tzaramonte, Nuràminis, Cuartu, Suedhi, Cùlliri, Santu Lussurzu, Castedhu, Mòguru, Seui 2.

17- Mercau de su Prèssiu: Santu Sparau 3.

  1. Santa Margherida: Elinu.
  2. Sant'Aleni: Sìnnia.
  3. Santa Bràbara: Sìnnia.

  1. Santu Iuanni: Frùmini de Cuartu.
  2. - Santa Maria Mallena: Gomajori, Ballau 3.

   - Mustra de sos Artizanos de Ogiasta: Santa Maria Navarrese.

  3. Santa Maria Mallena: Aristais, Amadhalena, Turri, Ula, Is Pratzas, Tramatza, Boruta, Nuragus, Lanusè, Uras 3, Paulle 3.
  4. Sa Ìtria: Gavoi 3.
  5. Sant'Anna: Onieri, Tortolì.
  6. Santu Iacu: Orosei, Iersu, Nureci, Muristenis, Nughedu Santa Itòria, Mandas, Nuraxi Niedhu, Perdaxus, Goni, Sestu, Serrenti, Sollèminis, Itiredhu 3.

  1. Sant'Anna: Lodè 3, Onieri, Tortolì.

27- Sant'Anna: Perdaxus.

28- Santu Pantaleo: Òschiri, Santu Pantaleo.

- Sant’Antiogu, Festa de is Bagadias e Bagadius: Baunei.

AUSTU AUSTU

  1. Santu Gabrieli: Bidhamanna 3.

- Sant’Antiogu: Arborea, Senobrì.

  1. Nostra Sennora de sos Ànghelos: Bonolva, Romana, Piaghe, Calthedu Sardu, Òsile, Ossi, Pelfigas, Sossu, Gàiro*.

  1. Santu Gabrieli: Tonara.

  1. Santu Màuru: Palau*.

  1. S’Ànzelu: Neoneli.

- Santa Maria: Codrongianus.

  1. Santu Niàtziu: Giaroi.

- Santu Trabadori: Boàtiri 4, Sestu.

- Santu Dòmini, sa Trasfiguratzioi: Tzrofoliu 3.

- Su Consolu: Orune 9.

  1. Santu Anni, Festa de su Piciocu de Crobi: Santu Anni Sruexu 10.
  2. Santu Nicolau de Trudhas: Semèstene.

  1. Santa Bràbara de is Minadoris: Bacu Abis.

  1. Santa Crara: Cossoine 12.

  1. Santa Itòria: Istressili.

  1. Santa Crara: Sii, Santu Aìngiu, Cossoine.

- Santa Bràbara de is Minadoris: Masua, Nèbida, Santu Idu.

  1. Festa de su Soli: Pula.

  1. Santa Memena: Bosa.

15 Festa de Mesaustu.

  1. Santa Margherida: Pula 3.

  1. Santu Liberadu: Lodine.

- Nosta Sennora de s'Arrosàriu: Bidhaperùciu.

  1. Mustra de sos Artisanos: Bòrere.

  1. Santu Pitanu: Ussana.

- Festa de s'Axina e de su Binu: Olia Spetziosa.

- Cuncertu Mannu de Launedhas: Bidheputzi.

- Santu Cosema e Damiano: Mamujada 3, Lanusè 7

  1. Santu Tiadori: Sriugus Donigalla, Istressili.

21-Santu Lussurzu: Bòrere, Nuràminis, Santu Lussurzu 3, Frodongianus, Gàiro, Tortolì, Ulìana, Romana.

  1. Santa Maria: Atzara.

  1. Mustra de sas Siendas de Gadhura: Berchidha.

  1. Nosta Sennora de Bonària: Marcedhì.

- Santa Àlbara: Bonolva.

  1. Sa Defensa: Lòcula.

- Santu Giacu: Partiolla, Furtei.

  1. Santa Bràbara: Ortzai 4.

27- Santu Giusepi: Ìsili 3, Silìcua.

- Santu Pòrthulu: Ollollai.

28- Santu Austinu: Alà, S’Alighera, Elinu, Sindhia, Nurachi 3, Sossu, Erbì, Pauli Arbarei 3, Armùngia, Paulle 10.

29- Santu Archelao: Frodongianus.

30- Santu Frenàtziu: Làconi 3, Setzu.

  1. Santu Trabadori, Cursa a Peis Scurtzus: Santu Trabadori, Crabas 9.

CABUDANNI CABIDANNI

  1. Festa de sos Piscadores: S’Alighera.

- Santa Reparata: Budhusò

3- Sant’Arrosa: Nurri 3.

4- Sant’Arrosa: Baressa.

5- Santu Pòrthulu: Silanos 3.

6- Su Rimèdiu: Tinnura, Aristais 3.

  1. Santa Sarbana: Silanos.

- Santu Marcu: Lei 4, Triuraghes.

  1. Su Creu: Partiolla.

  1. Nostra Sennora de Su Saucu: Bortigale 10, Bolòtana 2.

  1. Santu Nicolau: Acidranu 3, Illorai, Baressa 2, Santu Eru.

  1. Santu Trabadori: Ussassa 3, Foghesu 2, Xrexei 4, Meana 4.

  1. Su Rimèdiu: Otieri, Tinnura.

  1. Santa Aleni: Gonnanò, Sàdili, Cuartu 4.

- Nostra Sennora de su Bonu Camminu: Gàiro 3.

  1. Sa Solitudine: Nùgoro.

  1. Cursas de Cuadhus a s’Arrodia: Aristais.

- Santu Lisciori: Pabillois.

- Santu Frantziscu: Barùmini.

- Sa Defensa: Ilstintinu 3.

- Mustra de is Artisanus: Portuascusi.

- Santu Millanu : Bidhanoa Truschedu, Samassi, Tortolì 3.

  1. Santa Sarbana: Silanos 7.

-18- S'Adholoriada: Bidhesorris.

19- Nostra Sennora de su Bonu Caminu: Gàiro* 3.

  1. Santa Luchia e Sidore: Bultzi* 2.
  2. Prima Dì de Otòngiu

22- Cursas de Cadhos: Bidhamanna.

- Santu Màuru: Bànnari.

  1. Santu Matheu: Monte Arbu-Lùbula 2.

25- Santu Cosema e Damiano: Giave, Anela 2, Sìnnia 2, Seis 3, Bultei, Bosa, Ardaule.

  1. Santu Cosimu e Damianu: Nuchis 3, Triè 2, Gonnosfanàdiga, Arbus, Tratalias, Suedhi, Mamujada 9, Seulo 3.

- Santu Bissenti: Arrolli 4.

  1. Su Meràculu: Vitzi.

  1. Nosta Sennora de sa Saludi: Silius 3*, Putu Majore.

  1. Santu Gironi e Migheli: Barì 3, Usassa.

LÀDAMINI SANTU AINE

  1. Mustra de su Suelzu: Caranniani 15.

- Santu Aine: Bòrere.

- Santu Antoni: Pàdria.

3- Santu Frantziscu: Alientu 2, Cabuderra, Bidhanoa Forru.

4- S’Arrosàriu: Bidhexidru, Nùgoro 6, Mandas.

5- Santu Bachis: Bolòtana 3.

  1. Santu Sidori: Gùspini, Sèdini.

- Santu Balentinu: Sàdili.

  1. Sant’Arreparada: Usedhus, Narabuia.

10- Nosta Sennora de is Aràssias: Sriugus Donigalla.

11- Su Rosàriu: Pàdria, Thiniscole.

  1. Nosta Sennora de Pilar: Bidhamatzraxa* 3.

  1. Santa Bida: Bidhesorris* 2, Asui 3.

  1. Festa de su Sitzigorru e de sa Fai: Crabònia.

17- Santa Rosalia: Benetuti.

18- Santu Amadori: Gèsigu* 4.

19- Santa Maria de Orrea: Santu Idu* 5.

  1. Santu Giòrgio: Lodine.
  2. - Santu Serafinu: Bilartzi

  3. Santu Gavini: Isprollatu, Elinu, Illorai, Muros.
  4. Nosta Sennora de su Bonu Caminu: Igrèsias 3.

  1. Is Animedhas: Dèximu Putzu.

ONNIASANTU SANT’ANDRIA

  1. Ànimas de su Purgadolzu: Lairru*.

5- Santu Istèvini: Maracalagonis.

  1. Santu Srabadori: Ceraxus 3.
  2. Santu Tiadoru: Ruinas, Serdiana.

  1. Santu Maltinu: Besssude 2, Àrthana, Arriora, Sedhori 2.

  1. Santa Anastasia: Sàrdara 2.

  1. Sant’Antiogu: Àrthana, Sant’Antiogu.

15- Nosta Sennora de su Tzaracu: Calufuote 2.

  1. Su Rosàriu, Festa de su Dexaseti: Bidha Spetziosa.

  1. Nostra Sennora de is Aràssias: Nùgoro.
  2. Santa Cilla: Castedhu, Barì.

  1. Santa Catarina: Durgali, Mores, Abbasanta.
  2. Santa Cilla, festa de sa Canciofa: Samassi, Calasera.

29- Santu Sadurru: Castedhu

29- Santu Andria: Mòdolo, Frùmini de Cuartu 3.

30- Santu Andria: Sant’Andria Frius 2, Bono, Bidhanoa Truschedu, Locu Santu, Tortolì, Sennariolu 2, Cherèmule 2.

IDAS o NADALE PASCHIXEDHA

  1. Santu Elìgiu: Tàtari.
  2. Festa de sa Pulenta: Arborea.

4- Santa Bràbara: Iscalebranu, Furtei 2, Giaroi, Narcau, Bidhexidru, Bacu Abis, S’Alighera.

  1. Santu Nicolau: Baunei, Gùspini, Murera 2, Tàtari, Ortueri, Narcau, Màssama, Sìmaba.
  2. Nostra Sennora Intermontes: Itiredhu.

- Festa de sa Saltitza: Sìligu.

13- Santa Bràbara: Crabas.

  1. Santu Gruxifissu: Tàtari.

- Santa Ìtara: Silius.

  1. Prima dì de s'Ierru.

- Santa Itòria: Sìligu.

25- Paschixedha o Nadale.

  1. Santu Iubanne: Bidonì.

31- Urtima dì de Ocannu.

[Scrii a Francu De Fabiis] [Torra agò] [Torra a su jassu de “Mùsica Sarda”]